RouterGuard 1.4

RouterGuard 1.4

Abelssoft – 5,5MB – Shareware
* Bảo vệ thời gian thực: Cảnh báo bạn về các hoạt động đáng ngờ trên FritzBox của bạn
vòng tròn kiểm tra màu đỏ
* Hàng xóm có đang sử dụng Wi-Fi của tôi không? Hiển thị cho bạn tất cả các thiết bị được kết nối
vòng tròn kiểm tra màu đỏ
* FritzBox của tôi an toàn đến mức nào? Tổng quan về cài đặt bảo mật FritzBox của bạn

Tổng quan

RouterGuard là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Abelssoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 314 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của RouterGuard là 1.4, phát hành vào ngày 02/08/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 03/07/2022. Phiên bản phổ biến nhất là 1.3, được sử dụng bởi 60 % trong tất cả các cài đặt.

RouterGuard đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 5,5MB.

RouterGuard Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho RouterGuard!

Cài đặt

người sử dụng 314 UpdateStar có RouterGuard cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Abelssoft
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản